7 Juliol 2009
Presentació al medis de televisió
11 Juliol 2009
Presentació anagrama
a l'ayuntament
Activitats realitzadas